22
Czerwiec
blog-7
Bezpieczeństwo danych w firmie na podstawie normy PN-EN ISO 27001:2017-6.
00:00 - 00:00

Program: Ochrona danych firmy, a ochrona danych osobowych. Podstawy ochrony danych w firmie na podstawie normy ISO 27001:2017-6.